در سبد الگوهای فکری و رفتاری نگرشی من به توضیح پنج راز مهم موفقیت می پردازم که عبارتند از:

راز موفقیت شماره یک: قبول مسئولیت در رابطه با سرنوشت خود

راز موفقیت شماره دو: تمرکز روی تولید و رشد در کار و زندگی خود

راز موفقیت شماره سه: برخورد و برنامه ریزی دراز مدت برای رسیدن به اهداف خود و قبول اینکه موفقیت یک شبه به دست نمی آید

راز موفقیت شماره چهار: مطالعه و الهام گرفتن از راز های موفقیت افراد موفق

راز موفقیت شماره پنج: داشتن یک منتور یا مربی خوب

اما قبل از هر چیزی اجازه بدید یک توضیح کوتاهی بدم در این رابطه که ما چطور و از چه روشی تونستیم این الگوهای فکری و رفتاری رو براتون انتخاب کنیم.

در ابتدا ما سعی کردیم که با مطالعه، با شناخت و با آشنایی با الگوهای فکری و رفتاری موفق ترین افراد دنیا، اون هم در رشته های مختلف، اینکه چه چیزی در سرشون می گذره که باعث می شه اون کارهایی رو که می کنند، بکنند رو، درک کنیم. بعد هم،  نقاط مشترک راز موفقیت این افراد رو براتون گلچین کردیم و اونها رو با دیدگاه خودمون و با باورهای خودمون و با فرهنگ و ارزش های ملی خودمون تطبیق دادیم و نهایتا آنها را  در سایت باور در اختیار شما، دوستان عزیز، گذاشتیم. شما هم میتونید این رازهای موفقیت را از سایت باور دانلود کنید.

متن نوشتاری هر کدام از این برنامه ها را هم می تونید به صورت فایل پی دی اف،  از سایت باور دانلود کنید.