هدف این برنامه ها آگاه کردن شما درباره تفاوت های الگوهای فکری و الگوهای رفتاری افراد موفق با دیگران، که ماهیت تفکرات و افکار آنها را رقم میزند و در واقع استراتژی یا راز موفقیت این انسان های موفق هست، می باشد. اینکه چه چیزی در سرشون می گذره که باعث می شه اون کارهایی رو که می کنند، بکنند. الگوهایی که تک تک ما می تونیم از اونها الهام بگیریم و اون ترس ها و اون تردیدهای درون وجودمون رو که بزرگترین دشمن خودباوری و اعتماد به نفس ما هستند رو،  دوباره برنامه ریزی کنیم.

در سبد الگوهای فکری و رفتاری بنیادی من به توضیح چهار راز مهم موفقیت می پردازم که عبارتند از:

راز موفقیت شماره یک: اعتماد به نفس و خودباوری

راز موفقیت شماره دو: مطالعه و کسب دانش و مهارت ها

راز موفقیت شماره سه: بهترین استفاده از وقت موجود

راز موفقیت شماره چهار: آگاهی کامل به توانایی های خود و به جنبه های قوی شخصیتی، و حتی آگاهی به ضعف های خود

شما میتونید هر یک از این برنامه های رازهای موفقیت را، هر کدامشان رو که میخواهید انتخاب کنید و اونها رو از سایت باور دانلود کنید.

در ضمن متن نوشتاری هر کدام از این برنامه ها را هم می تونید به صورت فایل پی دی اف،  از سایت باور دانلود کنید.